Thummim-Code

7 DE

Thummin-codeDiepgaande transformatie methode voor bedrijven en centra in deze nieuwe tijd!

De THUMMIM-Code is een baanbrekende, eenvoudige en allesomvattende methode van transformatie, gebaseerd op het groeiende bewustzijn in deze nieuwe tijd.

De THUMMIM is een energetische stoel. Deze bijzondere Stoel  is zo gemaakt dat er een bundeling van energie ontstaat, een zogenaamde krachtplek in het bedrijf of centrum. Door zitting te nemen in de THUMMIM wordt een persoon “aangeraakt” en vindt er een uitwisseling plaats. Voor de meeste mensen is deze uitwisseling van energie goed voelbaar.

De THUMMIM is vergelijkbaar met een krachtplek. Krachtplekken zijn plekken op aarde waar de energie sterker is door bundeling. Veel oude bijzondere gebouwen zijn (vooral in vroegere tijden toen deze kennis nog voorhanden was) gebouwd op een krachtplek. Op zo’n plek kunnen mensen zich laven, verruimt het bewustzijn zich en wordt hun energie opgeladen.
Ieder mens heeft het diepe verlangen om zich goed en vitaal te voelen.  Soms eisen stress, werkdruk en spanningen echter hun tol, zij veroorzaken blokkades in ons energiesysteem.

Voor bedrijven, centra en instellingen is de THUMMIM-Code  een krachtplek waar deze blokkades kunnen worden opgeheven. Daardoor voelen de mensen zich weer vitaler en vrijer. In bedrijven zijn dit eigenschappen die nodig zijn om een krachtige unieke bijdrage te leveren aan het totaalconcept van een organisatie en beter gebruik te kunnen maken van  ieders creatieve kwaliteiten.
De THUMMIM is bewust ontwikkeld om een krachtplek te vormen die bevrijdend, ontspannend en vitaliserend werkt. Zo kan er gemakkelijk een netwerk van nieuwe zuivere en vruchtbare verbindingen in organisaties ontstaan. Een levendige manier van samenwerken, waarbij medewerkers vanuit vrijheid en eigen verantwoordelijkheid hun unieke waarde toevoegen aan het geheel.

Door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat wij onze linker hersenhelft (ratio) veel meer gebruiken dan onze rechter hersenhelft (intuïtie), dit geeft stagnaties tussen denken en voelen. De THUMMIM verbindt beide hersenhelften waardoor het denken geleid kan gaan worden door een diep innerlijk weten (intuïtie) wat goed en vruchtbaar is.

Albert Einstein zei niet voor niets: “Onze intuitie is een heilig geschenk en ons rationele verstand zijn dienaar. We hebben echter een gemeenschap geschapen die de dienaar vereert en het geschenk vergeten is”. De Thummim activeert het nieuwe  ‘denken’ en voelen zodat er met meer vertrouwen, duurzaamheid, plezier en succes gewerkt kan worden.

De THUMMIM is familie van 3 energiestoelen. Hij is er speciaal voor organisaties en centra, omdat de stoel werkt in een groter veld/ verband. Hij resoneert met de hele organisatie/centrum. Je kunt dit vergelijken met een krachtplek die iedereen aanraakt. Dat betekent, dat als meerdere mensen in een organisatie of centrum deze krachtplek bezoeken,  dit  doorwerkt op het gezamenlijke  energieveld . Mensen zijn zowel de dragers maar ook met elkaar verbonden door dit energieveld.

Als  mensen de Thummim-Code gebruiken, werkt dit sterk door in de organisatie zelf; meer energie, creativiteit, zuivere  samenwerking,  succes en bezieling.

De Thummim is in meerdere kleuren leverbaar al naar gelang uw wensen.

Wil je meer weten stuur een email naar: info@moniquetimmers.nl