Newsletter – Summer 2015

ER zijn grote veranderingen gaande op de wereld en in het bewustzijn van alle mensen. We gaan met z’n allen een nieuwe tijdspiraal binnen en dat is voelbaar! Veel mensen worden zich bewust van hun werkelijke aard, zij kiezen niet meer voor het gesloten driedimensionale systeem (3D) maar voor open verbindingen, spiritueel meesterschap en eigen authentieke kracht. Genezende gaven ontwaken en we zijn bezig om andere dimensies, de schatkamers van onze geest te ervaren, tussen werelden te reizen. Van duisternis naar licht, van de dood naar onsterfelijkheid. Ons groeiende bewustzijn nodigt ons uit om ons te bevrijden van vele oude gewoontes en beïnvloedingen, van het rad van karma dat gekoppeld is aan het 3-D bewustzijn. We zijn collectief op weg naar de 5de dimensie, het 5D bewustzijn: Leven vanuit je hart.

Verlichting is binnen ons bereik… Ik zie de verlichtingtechnieken die nu vrij gegeven worden als een geschenk. Als we verlicht zijn hebben we geen godsdiensten meer nodig, geen gedragsregels, want iedereen weet dan dat als je iemand of iets schaadt, je de hele wereld schaadt, inclusief jezelf.

We ontvangen nu veel kosmische cadeautjes en een van die cadeautjes is de kennis over het verlichtingproces en dat dit voor iedereen mogelijk is. Onze lichamen worden aangepast aan de nieuwe tijd, we trekken letterlijk een nieuw Lichtkleed aan en ook dit is voelbaar. Veel mensen ervaren een spontaan ontwaken waarbij de sluiers tussen de spirituele wereld en de materiële wereld beginnen op te lossen. Ooit waren we volmaakte wezens en deze herinnering zit in ons celbewustzijn. Door de val in bewustzijn zijn er in onze hersenen illusies ontstaan van een zelf dat los staat van al het andere leven. Deze illusies mogen nu verwijderd worden zodat we weer een besef van EENHEID mogen ervaren. Geleid worden door De wet van EEN.

Verlichting is een neuro-biologische gebeurtenis die nu in gang mag worden gezet. Verlichting betekent… steeds meer thuis komen en leven vanuit je hart. Gevoelens van eenheid, dankbaarheid, vreugde en vrede zijn de eigenschappen van deze staat. Het is een proces waardoor het menselijke ego of de lagere aard losgekoppeld wordt en waardoor je steeds meer geleid wordt door het Hogere Zelf. De ‘oude’ kennis die nu vrij komt laat ons beseffen dat alles mogelijk is op een moeiteloze manier.

We zijn geen Human Doings maar Human Beings! We hoeven niet meer van alles te doen om ons goed te voelen, we mogen nu deze kosmische cadeautjes ontvangen, het is ons erfrecht!

De afgelopen twee jaar heb ik hard gewerkt aan mijn nieuwe boek dat in Oktober dit jaar uitkomt bij uitgeverij Schors, Amsterdam. Het nieuwe boek heet: De Wet van EEN, de geboorte van een nieuw tijdperk van Licht en nodigt je uit om al deze nieuwe informatie die nu tot ons komt te onderzoeken en misschien wel te ervaren. Onderwerpen die besproken worden: De 9 dimensies, die de schatkamers van onze Geest zijn. Nieuwe verlichtingstechnieken. De invloed van zowel de fysieke Zon alsook zijn etherische tegenhanger, De Grote Centrale Zon op onze psyche, geest en lichaam maar ook op het totale wereldbeeld. De astronomische geneeskunst, nieuwe technieken die naadloos aansluiten bij deze nieuwe tijd. Onze reis door de 6 Universa dat ons gevormd heeft tot dat wat wij nu zijn…en nog veel meer. Want de verantwoording over het verwerven van kennis en meesterschap over ons biologische systeem, de ontwikkeling van ons innerlijk bewustzijn, de kennis over onze werkelijke aard en afkomst, behoren elk mens toe.

Hier volgt een stukje uit de inleiding van mijn nieuwe boek:
De Wet van EEN
De geboorte van een nieuw tijdperk van Licht

Wat weten wij over de aard van onze werkelijkheid? Wij worden dagelijks geleid door vele paradigma’s, oude denk- en overtuigingsschema’s die we hebben aangenomen, maar kloppen deze paradigma’s nog?

Het is ondertussen duidelijk geworden dat we in een overgang zitten, een spirituele re-evolutie en worden door ons groeiende bewustzijn uitgenodigd om de oude paradigma’s die de vrijheid van de geest beperken los te laten. Paradigma’s van hebzucht, onderdrukking, chaos, vergelding, geheimen, controlesystemen en ontkenning van spirituele ontwikkeling. Als we zo door zouden gaan, leven we dadelijk in een wereld vol wetten en regels, logge systemen, heel veel angsten en steeds weer nieuwe oorlogen. Dit is een wereld die geleid wordt door de militair-industriële machthebbers, niet door liefdevolle mensen.

Het groeiende bewustzijn zet ons echter aan tot grote veranderingen. We zitten midden in de geboorte van een nieuw tijdperk van Licht en we krijgen hulp! Vanuit de kosmos is er op dit moment een bombardement van kosmische stralingen, zonne-erupties en gammastralen die een enorme versnelling in bewustzijn activeren. De wereld is aan het veranderen. De mensen beginnen wakker te worden en alle gewaarwordingen zetten ons aan tot een groter begrip over de werkelijkheid. Onze wetenschappelijke en psychologische kennis heeft zich sterk ontwikkeld de laatste tientallen jaren. We zijn aan het ontdekken dat wij een Multi-dimensionaal bewustzijn hebben dat uit vele ‘lagen’ of dimensies bestaat. Deze onzichtbare structuren activeren onze innerlijke groei en bepalen in grote mate hoe we de werkelijkheid ervaren.

We gaan in De Wet van EEN de negen lagen van bewustzijn onderzoeken, zodat we alles in een ruimer perspectief kunnen zien en waardoor veel meer innerlijke vrijheid ontstaat. De kennis over de negen lagen of dimensies van bewustzijn vinden we oorspronkelijk terug in het Tibetaanse boeddhisme, een lering die dzogchen wordt genoemd, maar er verschijnen nu ook in het westen steeds meer boeken over dit onderwerp. Steeds meer mensen ontvangen grensverleggende inzichten over de werkelijke aard en oorspronkelijke kwaliteiten van ons bewustzijn, onze geest. De kennis over de negen dimensies nodigt ons uit om deze schatkamers van de geest te onderzoeken.

In de dzogchen wordt de geest, het bewustzijn omschreven als het oerbegrip, een aanwezigheid die er altijd is geweest. Het wordt gekarakteriseerd door kwaliteiten als bijvoorbeeld spontaniteit, helderheid, volledige vrijheid, oorspronkelijke puurheid en waarachtigheid en intrinsiek bewustzijn. Men zegt dat de ware natuur van de geest, dat bewustzijn wordt genoemd, niet te begrijpen is via de logische analyse. De geest creëert vanuit zijn lagere menselijke aard verschijningen in de wereld. Volgens deze leer zijn deze tijdelijke verschijningen, gecreëerd vanuit de lagere aard, illusies. Zolang de geest nog onwetend is, vormen zijn creaties (de verschijningen) zijn realiteit. Daarom is men onwetend over de ware natuur van de mens die bestaat uit oorspronkelijke puurheid en waarachtigheid. De techniek om door te dringen tot de oorspronkelijke waarachtigheid, onze goddelijke blauwdruk, is om de juiste activiteiten te ondernemen die er op gericht zijn een aantal obstakels die in wezen illusies zijn, te verwijderen. Hierna zal de geest alle valse gedachten en ervaringen weten te elimineren en zijn eigen ware natuur herkennen.

Er is een diep verlangen bij vele mensen, bewust of onbewust, om weer te leven vanuit het hart, het 5-D of 5de dimensie bewustzijn. Het volgende Lichtkleed aan te trekken en daardoor een minder grofstoffelijk lichaam te ontwikkelen, een lichtlichaam dat een ‘herstelde’ gelijkenis met God heeft. De mysteriën rondom de menselijke aard worden zichtbaar, we beseffen steeds meer dat we collectief op een kruispunt staan. We beseffen dat verlichting binnen ons bereik is… Er is niets geheimzinnigs aan. Het geheimzinnige schuilt enkel in de sterfelijke kijk van de mensheid naar verlichting.

Uit de oude wereld wordt een nieuwe wereld geboren, gebaseerd op nieuwe paradigma’s. Paradigma’s van wijsheid, zelfheling, samenwerking, delen, respect voor alles wat leeft en spirituele bewustwording. We leven nu nog in een gesloten systeem, een systeem dat zich constant herhaalt en groeien door naar een open, transparant systeem waardoor we werkelijk kunnen gaan vernieuwen. We zijn het Waterman-tijdperk binnen gegaan en dit tijdperk nodigt ons uit om te leven vanuit ons hart en te luisteren naar de intuïtie. Van hoofd naar hart. Een tijdperk van zelfonderzoek, nieuwe mogelijkheden en de activering van onze zelfhelende vermogens. Communicatie is het sleutelwoord van het Watermantijdperk, zowel naar binnen alsook naar buiten. We kwamen uit het Vissen-tijdperk waar ons ankerpunt lag in de ontwikkeling van de plexus-solaris en de stabilisatie van het water-element. We leerden in het Vissentijdperk de wereld van de gevoelens en emoties (water)  kennen en deze wereld te  harmoniseren. Nu in dit Waterman-tijdperk, worden we geleid door ons hart en het element lucht; het snelle denken, ontwikkeling van intuïtie, luchthartigheid, transparantie en open communicatie. Eenheid tussen lichaam geest en ziel.

Om meer te ontvangen, moeten we doorgeven wat we hebben ontvangen. Dat geldt voor elke mens. Wanneer een mens in contact komt met Gods ideeën, om het zo maar even te noemen, moet hij ze verspreiden wil hij er baat bij hebben.  

Als ons lichaam blijft opereren in een gesloten derde dimensie systeem (3-D), een systeem van constante herhalingen waar we al heel lang inzitten, terwijl we steeds meer in verbinding zijn met de 5de dimensie, een open systeem, stagneert het. Voedingsstoffen worden daardoor slechter opgenomen, stagnaties in de levensstromen, het lichaam vergiftigt zichzelf. Er komen dan steeds meer ziektes, omdat we het vermogen hebben verloren om via onze geest en ziel het lichaam te helen. We blijven terug kijken en ons verbinden met oude gebeurtenissen waardoor ze niet voldoende en snel getransformeerd kunnen worden. Het verval van het lichaam en de dood zijn uitingen van een gesloten systeem, een 3-D systeem. Een systeem van terugkerende patronen.

We zitten midden in de geboorte van een nieuw tijdperk, er is een duidelijke transitie, een overgang, bezig. Het celgeheugen van de Aarde is zich steeds meer aan het richten op de vernieuwde bewustzijnstrilling en gooit de oude patronen naar buiten, zij passen niet meer in trilling. Ook komt het oude celgeheugen in het lichaam los en bevrijden we ons van steeds meer van de beperkende gedachtes en overtuigingen.

De cellen in ons lichaam worden dagelijks blootgesteld aan nieuwe frequenties. Belangrijk is dat we afgestemd blijven op de hoogste waarheid, dat we niet meegaan met alle prikkels om ons heen.
Door de geboorte van een nieuw tijdperk van Licht is de Aarde haar trillingsveld aan het verhogen, onze lichamen zijn mee aan het vibreren want alles is EEN. Dit maakt dat we ons ook bewust worden van beperkende gedachtes of overtuigingen, die niet langer kunnen blijven bestaan en dus loskomen. Op individueel alsook collectief niveau. Daardoor is het ook een turbulente tijd. Weet dat alles wat we ooit voor waar hebben aangenomen maar nu niet meer klopt, verwijderd mag worden. We dienen elke keer weer te kiezen voor de hoogste waarheid, ons te laten inspireren door zuivere gedachten. Deze gedachten brengen ons in contact met het verhoogde veld waarmee we al omgeven zijn.

Ook de Aarde hunkert naar het nieuwe vijf dimensionale bewustzijn, haar elektromagnetische netwerken zijn verzwakt, er zijn teveel natuurrampen en het contact met de andere Universa en sterrenstelsels, een grotere werkelijkheid is verbroken. Als we leven in een open transparante staat, staan we weer in verbinding met de kosmische levensadem. Onze geest wordt ontvankelijk voor kosmische inprentingen, ons hart is open, onze gezondheid hersteld zich door het zelfhelende vermogen van het lichaam als ons lichaam weer in verbinding staat met de geest en de ziel. Onze ziel is dan weer volledig belichaamd in onze menselijke biologische staat. We leven dan niet meer in afgescheidenheid maar in volledige verbinding met alles wat is.

In de nieuwe tijd krijgen we steeds meer te maken met zaken zoals paranormale verschijnselen, bijna-doodervaringen, graancirkels, contact met buitenaardsen, automatisch schrift, Ufo waarnemingen. Steeds meer mensen krijgen ervaringen over onzichtbare, andere werelden. In de oude overleveringen komen we verhalen tegen over buitengewone bezoekers (Goden, Demonen, buitenaardsen) en hoogstaande culturen in de Oudheid, die in onze huidige mentale wereld gemakkelijk worden afgedaan als fantasie of bijgelovige nonsens. Maar wat als de oude mythen wel een weergave zijn van feitelijke gebeurtenissen?

We ontdekken de Taal van het Licht; de Heilige Geometrie. De hele schepping maar ook het lichaam is doordrongen met geometrische patronen. Onze atomen zijn opgebouwd volgens de vijf platonische Lichamen en ook de Gulden Snede spiraal is overal in ons lichaam terug te vinden.

De wetenschap weigert nog steeds publiekelijk het mogelijke bestaan van andere werelden (buitenaardsen) te erkennen. Is dit omdat zij geen feitelijke bewijzen hebben of worden er dingen verzwegen? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er een ‘interne Regering’ bestaat, die op wereldniveau aan alle touwtjes trekt en dat deze Elitegroep veel meer weet, erg machtig is, heel veel geld heeft en dingen voor ons geheim houdt. De meeste wetenschappers gaan er nog steeds van uit dat alle vormen van ontwikkeld biologisch leven dezelfde levenscondities nodig hebben maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Zou het kunnen dat andere biologiesoorten niet dezelfde koolstofbasis nodig hebben die wij nodig hebben? Zouden er op bepaalde planeten ondergrondse of meer etherische levensvormen zijn? Zijn er andere dimensionale werkelijkheidsvelden, frequentiebanden of parallelle werelden die verschillen van de onze? Is onze Aarde voor een deel massief of hol van binnen en leven er ook wezens? Schijnt er ook een Zon?

De theorie van de kwantumfysica biedt nieuwe mogelijkheden maar ons wetenschappelijk inzicht in de ‘andere werelden’ staat nog in de kinderschoenen. De wetenschap heeft de gewoonte alles te ontkennen wat nog niet gedefinieerd of ontleed is. Zij bepaalt hierdoor wat wij moeten geloven of niet. De meeste mensen volgen blind de hypothesen van de wetenschappelijke wereld, terwijl bekend is dat de wetenschap de meeste feiten veelvuldig en vaak moet veranderen door nieuwe inzichten en kennis. Door een te sterke mentale gerichtheid hebben we onze eigen vermogens om goed in te voelen en de wijsheid te ervaren die komt vanuit onze Ziel, teniet gedaan. We hebben een bepaalde technologische kundigheid bereikt maar de grote directe kennis over onszelf, onze Ziel, het universum en het goddelijk bewustzijn opgeofferd. Heel langzaam overwegen we de mogelijkheid dat bepaalde ervaringen, tekenen kunnen zijn van een ruimer bewustzijn, een verruiming van onze geestelijke aard.

Het is goed mogelijk dat andere werelden en culturen directe invloed hebben (gehad) op de evolutie van de mensheid. De bouw en betekenis van de piramides, de oude overleveringen over Godmensen en Reuzen, bepaalde grottekeningen en steencirkels op verschillende plaatsen op de wereld, zijn allemaal stille getuigen van oude kennis. De kennis en de gevolgen voor de mensheid over hoe de aarde- en zonnebewegingen met elkaar verbonden zijn worden steeds duidelijker. Ook de betekenis over de tijdsspanne die ons Zonnestelsel nodig heeft om een volledige omwenteling te maken rond onze Moederzon, de Pleiaden wandelt ons bewustzijn binnen, we worden Multi-dimensionaal. De Sfinx in Egypte, zo wordt mij verteld in mijn contact met Hogere Lichtwezens, stelt een hogere Licht-MerKaBa voor en staat symbool voor de Hogere Evolutie van menselijke verschijning. Al deze kennis gaat ons uit de kringloop van aardgebonden evolutie bevrijden en ons bewustzijn verbinden aan een andere ruimtetijdsdimensie. Wij krijgen letterlijk nieuwe materie-energie lichamen, een andere trillingsfrequentie, want ons huidige biochemische programma zal opnieuw gestructureerd moeten worden. De huidige magnetische golflengtes op de Aarde zullen vervangen worden door nieuwe magnetische harmonieën. We zullen geleid worden door de kennis van de hogere dimensies, de 5de, 6de, 7de,  8ste  en 9de dimensie, zodat wij weer kunnen samenwerken met de Licht-Wezens uit de hogere Evoluties, we gaan de oude kennis weer herinneren.

Steeds meer innerlijke ervaringen vertellen ons dat er wel degelijk interacties zijn geweest tussen de zogenaamde hogere Wezens, buitenaardsen en de mensen hier op Aarde. Als deze Wezens het goed met ons voor hebben, kunnen we waarschijnlijk veel van ze leren maar stel dat er ook groepen zijn die het niet zo goed met ons voor hebben? Hoe kunnen we onderscheid maken? De geschiedenis getuigt van vele gebeurtenissen die niet echt hoogstaand en ook heftig zijn geweest, de ondergang van Atlantis en Lemurie, de invasie van de Anunnaki in Zuid Afrika, de eeuwigdurende oorlogen op Aarde en de chaos en verwarring die ook nu nog op Aarde heersen.

Zou het kunnen dat ons menselijke ras zijn wortels heeft in een buitenaards of multi-dimensionaal ras? Als onze voorouders van een niet aardse natuur waren en misschien wel hoger ontwikkeld dan de huidige mensheid, dan kan ons genetisch erfgoed wel eens veel rijker zijn dat wij weten en onze vermogens veel groter dan wij nu veronderstellen. Het zou zomaar kunnen zijn, dat wij afstammelingen zijn van zogenaamde Ouder- of Meesterrassen die door een goddelijke Bron of Bewustzijn werden geschapen. Waarom zou een goddelijke Bron geen grotere diversiteit in vorm en dichtheid hebben gecreëerd, meerdere soorten van leven, dan die welke wij hier op Aarde ervaren? We gaan ervan uit, ingegeven door vele religies, dat de mens gecreëerd werd naar het evenbeeld van God, de oude wijze Man op de troon. Stel dat ons creatieve bewustzijn, onze scheppende aard en onze spirituele essentie en niet ons lichaam gecreëerd werden naar het evenbeeld van God? Stel dat juist ons lichaam voortkomt uit onze eigen beelden en creaties, voortgebracht door onze gedachtepatronen en de gedachtepatronen van onze ouders.

Onze wetenschappelijke paradigma’s leiden ons nog steeds in de richting van de evolutieleer van primaten en dat wij een soort optelsom zijn van de groeiende genetische aanpassingen van deze soort. Dit is geen vaststaand feit want de wetenschappers zijn nog steeds bezig met veronderstellingen. Ze weten dat we bepaalde genetische overeenkomsten hebben met de vroegere mensachtige primaatvormen maar meer is het niet. Stel dat er genetische kruisbestuiving heeft plaats gevonden in het verre verleden met bezoekers uit de andere werelden?  Hoe komt het namelijk dat de Dogon stam in Afrika over astronomische kennis beschikt die naar hun zeggen van Sirius en buitenaardse bezoekers komt? Hoe verklaren we de wiskundige en architectonische bouw van de machtige piramides in vele landen en de bouw van de Sfinx? Wetenschappers kunnen nog steeds niet exact verklaren hoe dit heeft plaats gevonden. Hoe verklaren we de oude Nazca lijnen in Peru? Vanuit de ruimte gezien vormen deze lijnen een duidelijk patroon dat zich uitstrekt over kilometers. Hoe verklaren we de hoogstaande Sumerische cultuur, de nieuwe archeologische ontdekkingen in Zuid-Afrika; steden gebouwd volgens de heilige geometrie, die een cultuur bloot leggen die meer dan 200.000 jaar oud is? Hoe verklaren we dat de Levensbloem, een oeroud geometrisch patroon over de hele Aarde te vinden is? Hoe verklaren we de enorme telepathische vermogens bij bepaalde inheemse stammen? Hoe komt het dat steeds meer mensen Ufo’s, lichtbollen en graancirkels zien, terwijl onze wetenschappers zwijgen? Waarom zijn er steeds meer graancirkels?

Al deze mysteriën wijzen op geavanceerde kennis en ook op een diep innerlijk weten. Maar waar komen deze kennis en vermogens vandaan? Het is onlogisch om dit bewijsmateriaal te negeren.

Veel mensen, gedreven door innerlijke ervaringen, geven aan dat we een nieuwe tijdspiraal binnen zijn gegaan, dat er een grote zuivering is begonnen. Grote aantallen mensen worden zich bewust van hun werkelijke aard, zij kiezen niet meer voor het gesloten driedimensionale systeem (3-D) maar voor open verbindingen, spiritueel meesterschap en eigen authentieke kracht. Genezende gaven ontwaken, er komen nieuwe geneestechnieken en we zijn bezig om andere dimensies te ervaren, tussen werelden te reizen in bewustzijn. Van duisternis naar licht, van de dood naar onsterfelijkheid.

Dit boek nodigt je uit om deze nieuwe informatie te onderzoeken en misschien wel te ervaren. Want de verantwoording over het verwerven van kennis en meesterschap over ons biologische systeem, de ontwikkeling van ons innerlijk bewustzijn, de kennis over onze werkelijke aard en afkomst, behoren elk mens toe. Een nieuw tijdperk wordt geboren. Laten we er samen voor zorgen dat het een tijdperk van Licht is.

Toen ik het boek De Wet van EEN aan het schrijven was, ontstond er ook meteen het idee/inspiratie om deze kennis diepgaand te delen zodat wij ons nieuwe Lichtkleed aan kunnen trekken, onze trillingfrequentie bewust kunnen verhogen op een moeiteloze veilige manier.

In 2013 heb ik de Spirituele School opgericht. Deze is door iedere geïnteresseerde te volgen. www.moniquetimmers.nl

Spirituele School: Samen in beweging‘
De Leringen van Levend Licht
De wet van EEN

De informatie en kennis die in de school besproken worden en de oefeningen die erbij horen, laten je een grote sprong maken in je spirituele groeiproces. Je gaat je weer herinneren wie je werkelijk bent. Het is belangrijke informatie in deze tijd hier op aarde! Daardoor gaan we beseffen dat we niet hoeven te lijden, maar dat wij ons nu volledig mogen ontwikkelen in deze turbulente, maar wel bijzondere tijd! Diep van binnen verlangen we allemaal naar een gelukkig leven en weten we dat overvloed ons erfrecht is. Waarom blijkt dit in de praktijk zo moeilijk te zijn? Wat houdt ons tegen om zo te leven?

Wij leven nu in een bijzondere maar ook dynamische tijd omdat de mensheid de gevolgen van het multidimensionale bewustzijn begint te begrijpen en de eerste stappen van verlichting binnen ons bereik zijn. Wij zijn volledig uitgerust met onvoorstelbaar grote (helende) vermogens en vaardigheden, waarom gebruiken we die niet? Zou God vergeten zijn om ons lichaam uit te rusten met een goed zelfhelend vermogen?

Vanuit de hogere werelden en sterrenstelsels komen steeds meer inzichten en kennis om een nieuw fundament te leggen en de volgende fase van evolutie te doen ontwaken. Daardoor kunnen we een intense verdieping aangaan met de leringen van levend Licht. We staan nu op een belangrijk kruispunt in onze evolutie en onze keuzes en bewustzijn zullen bepalen welke richting we collectief inslaan. We worden uitgenodigd om oude denksystemen los te laten en nieuwe zienswijzen te omarmen. We realiseren ons dat verlichting binnen ons bereik is…er is niets geheimzinnigs aan, het geheimzinnige schuilt enkel in de sterfelijke kijk van de mensheid. Wij kunnen weer terug keren op een moeiteloze manier naar onze natuurlijke staat van zijn: verlichte mensen.

Ik werd sterk geïnspireerd om de oude kennis en mogelijkheden zichtbaar te maken. De informatie die we bespreken, de zuiveringen en het werken met Levend Licht kunnen een versneld ‘ontwaken’ activeren en de illusie van afgescheidenheid doen verdwijnen. Deze kennis heeft een rechtstreekse positieve invloed op je emotionele, hormonale, fysieke en psychische welzijn. Alleen wij hebben het vermogen om onszelf wakker te schudden en totaal nieuwe realiteiten en mogelijkheden onder ogen te zien, het is nu de tijd voor een spirituele re-evolutie. Uit de oude wereld wordt een nieuwe wereld geboren.

Vanaf 29 -30 Januari 2016 begint weer Graad 1 van de Spirituele School, een nieuwe cyclus.

Wil je meer weten? – kijk bij School of stuur een mail naar info@moniquetimmers.nl

Soulfulness op Ibiza 17-24 oktober 2015
Fitness voor de ziel!

Een week van verdieping en transformatie. Een week om stabiliteit en vertrouwen te ervaren. Een week, van kracht, licht, goede zorg en vooral een week vol liefde!

IbizaIbiza…. Dagopeningen met een gezamenlijke zonnegroet, yoga, meditatie,  meditatieve wandelingen,  krachtplekken ervaren, prachtige zonsondergang, Urim-Code: de energetische stoel, onverwachte momenten van stilte, bezinning, lachen, plezier, openheid en inzichten, esoterische studie, filosofische beschouwingen en vooral genieten.

Dit alles op een prachtige plek in het noorden van Ibiza met wuivende palmen, veel bloemen, geurige lavendel, wandelpaden, zon, prachtige vergezichten en een mooi zwembad.

Er zijn nog twee plaatsjes dus als je mee wilt wacht niet te lang!

Voor meer informatie kijk op mijn site bij Nieuws of stuur een mail.

www.moniquetimmers.nl
info@moniquetimmers.nl

In mijn Nieuwsbrieven wil ik mensen, evenementen, boeken of andere mooie, hartverwarmende, bijzondere dingen in het Licht zetten. Daarom is er nu…

In de schijnwerper: Nathalie Tolk

Nathalie Tolk werkt in haar praktijk o.a. met de kinder Urim-Code die ze de Urim Troon noemt.

Nathalie Tolk: Praktijk Het Krachthuis:

“Ik verheug me op elke dag dat ik kan toveren en de magie van het leven mag ervaren!”

Nathalie Tolk

De Urim-Code en kinder urim-Code

Mijn werk is niet wat ik doe maar wat Ik Ben. Als kind was ik vervuld van magische wezens en in mijn fantasie en verhalen reisde ik de hele wereld rond in een ‘lelijke eend’ samen met 2 pony’s en 3 honden. Helaas raakte ik ervan vervreemd omdat ‘het niet meer bij me paste als 9 jarige’. Toch is de magie nooit weggeweest, af en toe waren er van die momenten dat ik de aanwezigheid heel sterk kon voelen. Die momenten leidden me tenslotte via allerlei ontmoetingen en gebeurtenissen naar mijn bestemming; het ondersteunen van kinderen en volwassenen op hun weg naar heel-wording.

In mijn praktijk werk ik onder andere met de Urim-Code voor volwassenen en de ‘Urim-Troon’ voor de kinderen. Bij opvoedvraagstukken maak ik gebruik van de magie van een opstelling met een van de ouders. Soms is het nodig om met het kind of jongere zelf te werken, spelen en ontdekken en ze komen graag! Mijn specialisatie is hoog gevoeligheid, een prachtige gave die je als kracht kan inzetten! Voor sensitieve volwassenen heb ik de training intuïtieve en spirituele ontwikkeling ontwikkeld en in oktober starten de workshops ‘Gelukkig Ouderschap! Bewust opvoeden in de Nieuwe Tijd’. Ik nodig je uit om mijn website eens te bekijken en te ontdekken wie ik ben en wat ik voor jou of jouw gezin kan betekenen.

Met liefdevolle groet,

Nathalie Tolk

www.krachthuis.nl
info@krachthuis.nl
Tel: 06-291647871

In de schijnwerper: Marie-Christine ten Doesschate

Marie-Christine ten DoesschateMijn naam is Marie Christine ten Doesschate. Ik vind het heel speciaal om een stukje in deze nieuwsbrief van Monique Timmers te schrijven. Ik ben onder de indruk van haar boeken.

Samen met mijn echtgenoot woon ik in de oude binnenstad van Amersfoort. Ik ben kunstenaar. Mijn werk gaat over verbinding: verbinding met je innerlijk (je Hogere Zelf), met je medemens, met dieren en met de natuur. Liefde is de rode draad in alles wat ik maak en schrijf.

Muur-idylles (assemblages), boodschappentasjes (sieraden), kragen en tassen behoren tot mijn collectie. Ik gebruik veel verschillende soorten materialen en voorwerpen. Het kleurgebruik is bepalend voor de sfeer. Bijna elke creatie bevat een gedicht(je). Enkele van deze en veel andere gedichten zijn uitgegeven in mijn bundel: Je ziel is een bloemenveld. Vrijwel alle gedichten zijn doorgegeven in meditatie.

In Amersoort ben ik bij de KunstKijkRoute aangesloten. Dit betekent dat ik 6 keer per jaar exposeer (de 3e zondag van maart, april, mei, september, oktober en november van 13.00-17.00 uur op Muurhuizen 99). In september presenteer ik een nieuwe creatie: het polskantje.

Ik zou het heel leuk vinden om je op één van mijn exposities te verwelkomen. Meer informatie kun je vinden op mijn site: www.mariechristinecreations.nl

Hopelijk tot ziens in Amersfoort!

In de schijnwerper: De Thummim-Code

Door Marjon Ligveld

Geweldig nieuws! Sinds eind juni jl. staat de Thummim-Code bij een grote internationale financiële dienstverlener, DLL in Eindhoven, ter beschikking voor de medewerkers.

Thummin-codeSinds 12 jaar werk ik voor veelal grote bedrijven en instellingen als coach voor de persoonlijke ontwikkeling van professionals. Sinds 3 jaar zet ik hierbij de energetische stoelen, Urim-Code, Bron-Code en Thummim-Code volop en met bezieling in bij de diverse coach- en leiderschapsprogramma’s.  Het blijft fascinerend en erg fijn om te zien hoe mensen zich hierdoor ontwikkelen en weer in hun authentieke kracht komen. Diepe oude belemmeringen verdwijnen en de eigen natuurlijke kracht komt ervoor in de plaats.

Voor DLL in Eindhoven heb ik veel opdrachten en coachprogramma’s gedaan in de afgelopen periode. Het was en is daar zo zicht en merkbaar wat het met de mensen doet, dat ze zelf ook graag een energetische stoel intern wilde inzetten. Tot op hoog managementniveau is hiervoor toestemming gegeven en sinds eind juni staat de Thummim-Code er, in een prachtige ruimte, beschikbaar voor het personeel.

Monique en ik hebben 2 key-users van DLL hiervoor opgeleid, zodat zij hun collega’s bij de eerste zittingen professioneel kunnen begeleiden en we hebben er meerdere informatiebijeenkomsten gegeven waarbij mensen al hun vragen konden stellen over deze nieuwetijdse methode. De meest fascinerende vragen kwamen er over de tafel, dat kun je je wel voorstellen. Inmiddels hebben er al zeker 100 mensen één of meerdere malen gebruik gemaakt van de Thummim-code en is de Thummim met veel enthousiasme en verwondering ontvangen! Geweldig toch?!

Dit doet me terug denken aan de tekening die ik jaren geleden maakte van wat ik als mijn diepe passie en missie in mijn werk voel: een bedrijf in het midden… ik met een paar professionals gezamenlijk erbij betrokken… waarbij we de lichtkracht en welzijn van het gehéle bedrijf, inclusief alle medewerkers, sterk zouden vergroten! Een passie die Monique en ik volop delen….en nu is het werkelijkheid geworden.

In de schijnwerper: Leon van der Zanden

Ik ken Monique nog niet zo lang en ik moet zeggen dat ik haar erg apart vind…en die bijzondere stoel van haar ook. Dat die stoel werkt is voor mij glashelder. Hoe weet ik niet, maar dat ik erop ontspan en mijn lijf zich herstelt, is voor mij -inmiddels drie keer per week- vaste prik. Dat ik niet precies weet wat het is, vind ik wel spannend. Ook voor in het theater.

Leon van der Zanden

Ik ben cabaretier en probeer met elke nieuwe voorstelling de tijdsgeest te vangen. En de tijd nu staat bol van nieuwe zienswijzen en bewustwording. Dus heb ik een half jaar in de repetitieruimte gewerkt aan een voorstelling waarin de Urim-Code live gebruikt zou worden. Ofwel door mij of door het publiek. Heb het zelfs uitgeprobeerd maar dat was niet zo’n succes. Ik werd er Jomanda Rostelli van en daar kwam het publiek niet voor. Dit half jaar heb ik de stoel een onopvallendere rol gegeven in de show en het mooie is dat ie juist nu meer aandacht trekt. En dat voelt als de juiste manier, niet verkopen maar gewoon als een onderdeel van mijn leven laten zijn. Zoals ware spiritualiteit volgens mij is: gewoon leven. Maar dan bewust. Vandaar ook de titel van mijn nieuwe voorstelling: Supergewoon.

 Vanaf oktober is Supergewoon in de theaters te zien.

De data voor de komende voorstellingen 2015/2016 van SUPERGEWOON kun je vinden op www.leonvanderzanden.nl/agenda

In de schijnwerper: Elizabeth van den Dries

Elizabeth van den DriesSchrijven aan Zee, wie wil dat niet? De roman ‘Ik lief je’ is geschreven vanuit de inspiratiewandelingen aan zee. De zee gaf mij woorden, zinnen en verhalen en vanuit deze bron ontstond mijn boek. Het is een reis langs liefde en licht, leven en dood, nu, ooit en toen. Roos, de hoofdpersoon gaat op zoek naar stilte en rust en vertrekt voor een sabbatical naar de witte toren aan zee. Ze vraagt zich af wie zij is als bewezen is dat het geluk en de trauma’s van onze voorouders getekend staan in ons DNA. Leeft zij de liefde voor zichzelf of ziet zij vooral haar schaduwkanten? In de dag en in de nacht heeft zij mooie maar ook confronterende ontmoetingen en schrijft zij enkele voorouderverhalen op de muren van de toren.

Ik schreef kinderboeken met dubbele pagina’s waartussen kinderen zelf een verhaal of tekening kunnen schuiven zodat je een boek in een boek krijgt. Daarnaast heb ik vele verhalen en een gedichtenbundel geschreven. Een van de verhalen won een literaire prijs. Een recensente schreef over het nieuwste boek ‘Ik lief je’: een pareltje, fundamenteel en onvergetelijk, lichtvoetig en poëtisch, ontroerend, onvergetelijk. De woorden dansen van het papier en bouwen een feestje in mijn huis.

www.schrijfaanzee.nl