De Spirituele School

School voor diepgaande Spirituele Ontwikkeling
5 Modules/Graden van tweedaagse verdiepingstrainingen

‘Wij zijn de scheppers van een nieuwe wereld. Ik ervaar steeds meer dat we niet hoeven te ‘werken’ om ons via allerlei ‘technieken’ beter te voelen, we hoeven enkel weer te kiezen wie we willen ZIJN”. Wij zijn geen Human Do-ings, wij zijn Human Be-ings!” aldus Monique.

Erdbruggenerhofgastenhuis

 

De Spirituele School geeft de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de nieuwe fase van groei in bewustzijn. Grote aantallen mensen worden zich bewust van hun werkelijke aard en kiezen niet meer voor het gesloten driedimensionale bewustzijn maar voor open verbindingen, spiritueel meesterschap, de schatkamers van onze geest te onderzoeken en tussen werelden te reizen. Te leven vanuit ons hart, de 5de dimensie in verbinding met de Mystieke Hartkamer. Door de verbinding met de Mystieke Hartkamer komen we in een hoger trillingsveld, de vijfde dimensie. Hier zullen we ons weer herinneren wie we werkelijk zijn, letterlijk een nieuw Lichtkleed aantrekken.

De Spirituele School nodigt je uit om al deze nieuwe informatie te onderzoeken en te ervaren. Want de kennis over onze werkelijke aard en afkomst behoren elke mens toe. Een nieuw tijdperk wordt geboren, laten we er samen voor zorgen dat het een tijdperk van Licht is. De ‘oude’  kennis die nu vrij komt laat je beseffen dat alles mogelijk is op een moeiteloze manier.

De informatie en kennis die in de school besproken worden en de oefeningen die we doen, laten je een grote sprong maken in jouw spirituele groeiproces. Het is belangrijke informatie in deze tijd hier op aarde! Daardoor gaan we beseffen dat we niet hoeven te lijden, maar dat wij ons nu volledig mogen ontwikkelen in deze turbulente, maar bijzondere tijd! Diep van binnen verlangen we allemaal naar een gelukkig leven en weten we dat overvloed ons erfrecht is. Waarom blijkt dit in de praktijk zo moeilijk te zijn? Wat houdt ons tegen om zo te leven?

Wij leven nu in een bijzondere maar ook dynamische tijd omdat de mensheid de gevolgen van het Multi dimensionale bewustzijn begint te begrijpen, oude stukken worden uitgezuiverd en de eerste stappen van verlichting zijn binnen ons bereik. Wij zijn volledig uitgerust met onvoorstelbaar grote (helende) vermogens en vaardigheden, waarom gebruiken we die niet? We kunnen nu een intense verdieping aangaan met de Leringen van levend Licht. Waardoor we ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn.
De informatie die we bespreken en de oefeningen die we doen kunnen een versneld ‘ontwaken’ activeren en de illusie van afgescheidenheid doen verdwijnen. Je leert tevens nieuwe helingstechnieken. Deze kennis heeft een rechtstreekse positieve invloed op je emotionele, hormonale, fysieke en psychische welzijn. Alleen wij hebben het vermogen om onszelf wakker te schudden en totaal nieuwe realiteiten en mogelijkheden onder ogen te zien, het is nu de tijd voor een spirituele re-evolutie.

Thema’s/meditaties
Ons multidimensionaal bewustzijn, wie zijn wij en waar komen wij vandaan?  Onze reis door vele dimensies en Universa. De val van de mensheid en de gevolgen. De invloed van het Christusbewustzijn-raster en het Ascensie-raster. De kennis over de 9 dimensies en de 6 universa. De Violette Vlam,  de Merkaba. Reizen naar je innerlijke universum, de mystieke Hartkamer. Scheppen vanuit je geheime hartkamer. Inzicht krijgen in belastende programmeringen en de invloeden van de collectieve menselijke geest. Fragmenten van de ziel terug halen uit andere dimensies/frequentiezones. Actief meewerken aan de versnelling van het evolutionaire evolutieprogramma.
Als je je verder wilt ontwikkelen met de nieuwe programma’s van de Urim-Code  kun je na elk theorieblok ook de praktijkdagen volgen!

Graad 1 praktijk

Je leert hoe je nog dieper en uitgebreider kunt werken met de Urim-Code om belastende ‘herinneringen/codes’ van dit en vorige levens uit het systeem te halen en de chakra’s schoon te maken en te ijken op het nieuwe bewustzijn. Als de chakra’s de juiste frequentie hebben, ben je veel meer afgestemd op het universele bewustzijn. Je leeft veel meer in verbinding met alles wat is.
We bestuderen de kennis over de 6 Universa, morfogenetische velden en de 9 dimensies van ons bewustzijn, de schatkamers van onze Geest, waardoor je een veel groter besef krijgt van de werkelijkheid en al onze vermogens. Je leert weer in verbinding te leven met de 9 dimensies van ons bestaan, zodat je Multi-dimensionale bewustzijn weer wakker wordt.
Bij dit programma krijg je twee templates, een goudkleurige en een zilverkleurige, chakrakaarten, mantra’s (machtswoorden) en een nieuwe kristal waardoor je nog veel intenser en diepgaander kunt werken met de Urim-Code.

Graad 2 theorie

Thema’s/meditaties
De helende kracht van de Zon. Stabilisatie van onze eigen Zon: de Plexus Solaris.
Bestudering van De Wet van EEN. De opbouw van ons Universum en onze reis naar de Aarde.
De betekenis van de komst van Akhnaton (Egyptische tijd) voor de mensheid en hoe Jezus dit werk voortzette in een later tijdstip. Alle kennis keert terug.
Kennis over de Blauwe Vlam, Ascensiebewustzijn en reizen in tijd en bewustzijn.
De kennis van de oude ‘Goden’. Graancirkels. Buitenaards leven?
De Kosmische Bijbel: een verslag van verleden, heden en toekomst.
De invloeden van de parallelle werelden.
Van emotioneel bewustzijn via de ontwikkeling van de intuïtie naar de volledige vrije wil: “Medeschepper te zijn’.
Werken met Getal-Licht-Symboolcodes. Heilige Geometrie.

Graad 2 praktijk
In Graad 2 praktijk leer je hoe je de levenskracht in alle chakra’s kunt stimuleren/verhogen op de Bron- en/of Urim-Code via Zonne-inwijdingen.
Deze Zonne-inwijdingen herstellen de verstoringen in de menselijke biologie  (communicatie tussen de cellen, ‘de innerlijke moedertaal’). Je wordt je steeds meer bewust van de herschepping van de evoluerende soort. Je leert Licht en Liefdeskracht bewust in te zetten. De kennis van De Witte Broederschap toe te passen.
De verbinding tussen de 1-8ste chakra wordt hersteld. Dit betekent dat de magnetische krachtlijnen in ons lichaam en aura weer opnieuw afgestemd worden op het nieuwe bewustzijn. Beseffen dat alles EEN is en Alles er al IS..

Graad 3 theorie
Thema’s/meditaties
Ons totale universum wordt opnieuw ‘geijkt’ door sterke kosmische projecties van Licht en wij dienen deze krachten aan te kunnen. De Zonen en Dochters van Licht drukken nieuwe energiecodes op ons totale spectrum en alle mensen reageren hier bewust of onbewust op. Hierdoor wordt ons bewustzijn verhoogd, andere werelden worden steeds meer zichtbaar. Wij verruimen letterlijk. Onze vermogens worden voel en zichtbaar.
Verlichting is nu mogelijk omdat het morfogenetische veld van de kennis over verlichting is geplaatst en deze kennis voorradig is! Op weg naar Eenheid. Verlichting staat los van geloof of van het feit dat je spiritueel geïnteresseerd bent. Verlichting is er nu voor iedereen. Verlichting betekent in Eenheid komen met alles wat is. Verlichting vindt plaats als er neurobiologisch veranderingen in de hersenen plaats vinden, het energetische systeem zich aanpast en de verbinding met de Mystieke Hartkamer wordt hersteld. Daarna verdiept het proces van verlichting zich stap voor stap. Iedereen kan dit ervaren! Er is geen heel leven voor nodig van oefeningen, meditaties en discipline, het mag en kan nu moeiteloos. Verlichting betekent de werkelijkheid ervaren zoals die werkelijk is. Het is een proces van diepe verbinding, genade en volledige vergeving.
Thema’s die besproken worden: Kennis over het verlichtingsproces. Via een nieuwe fase van groei en ontwikkeling terugkeer naar de natuurlijke staat. Loslaten van verwachtingen en ideeën die je vasthouden in de collectieve menselijke geest. Loskoppeling van de collectieve menselijke geest, 4 niveaus van verlichting. Overdracht van goddelijke energie. Kennis over de neuro-biologische veranderingen die verlichting teweeg brengen. Persoonlijke en planetaire Ascensie.

Graad 3 praktijk
In de praktijkdagen wordt  ‘elektrische’ energie overgebracht die een opening maakt in de afscheiding of ‘muur’, die bestaat uit invloeden en conditioneringen van collectieve gedachte- programmeringen die ons belasten. Deze programmeringen scheiden ons af van God of het kosmische bewustzijn; Alles is EEN. Deze ‘elektrische’ energie werkt in op de hersenen, de ruggengraat en de chakra’s. Daarna kan het intelligente kosmische bewustzijn van ons wezen dit proces overnemen waardoor de verbinding tussen het zuivere bewustzijn en de mens wordt hersteld. Daarnaast wordt ook de verbinding tussen de 1ste en 7de chakra weer in de juiste frequentie gebracht, dit houdt in dat de elektro-statische ‘bedradingen’ in het lichaam aangepast worden aan het nieuwe tijdperk. Een ‘must’ voor verdere moeiteloze groei, anders blijf je nog steeds vast zitten aan oude pijn, emoties en overtuigingen. Ook wordt je persoonlijke, ziele- en wereldopdracht duidelijk. Waarom ben je hier, wat heb jij te bieden.

Graad 4
Verlichting processen, leven vanuit je hart, leven in verbinding met je goddelijke blauwdruk. Inzicht in je persoonlijke -, wereld- en zielenopdracht.
Zowel de theorie alsook de praktijkdagen van Graad 4, zullen in het teken staan van verdieping in/van het verlichtingsproces, leven vanuit je hart in verbinding met je goddelijke blauwdruk. Het is de bedoeling dat dit alles moeiteloos, zonder inspanning mag verlopen. De spirituele transformatie wordt nog dieper verankerd in het fysieke niveau. Wanneer namelijk de transformatie het meest dichte niveau (het fysieke) bereikt, gaan alle andere niveaus vanzelf mee in de nieuwe frequenties. Ook de verbinding tussen 1ste en 9de chakra (zwaartekrachtgolven) wordt hersteld in de praktijkdagen. Dit is nodig om rechtstreeks in contact te staan met God en/of Licht-intelligenties, innerlijke dialogen te kunnen voeren en je Zielenopdracht in harmonie te brengen met de Aardeopdracht.
De oude manier om je te transformeren was vaak moeilijk en slechts voor enkelen weggelegd. Het proces ging namelijk tegen de krachten van je biologische neigingen in. Innerlijke afstemming op onze natuurlijke staat van zijn, onze goddelijke blauwdruk zonder de andere biologische neigingen te onderdrukken, is een moeiteloos proces en past in deze tijd. Zowel Graad 3 als 4 zijn een werktuig voor de ontwakende genade en kennis. Waardoor je afgestemd wordt op de golflengte ‘verlichting’!
Thema’s/meditaties
Het hart als centrum van mijn realiteit. Zwaartekrachtgolven, communiceren met Licht- hiërarchieën. Leven in verbinding en vanuit je goddelijke blauwdruk.

Graad 5
Graad 5 zal volledig in het teken van verjonging/genezing staan en de volledige harmonisatie van de 5 elementen: Lucht, Water, Aarde, Vuur en Licht/Ether. Verjonging en genezing tot op celniveau. In de praktijkdagen van Graad 5 leer je met de Urim-Code te werken om het lichaam via bepaalde Getal-Licht-Symboolcodes te verjongen/genezen en de 5 elementen te harmoniseren. Daarnaast krijg je tips en informatie om je fysieke lichaam zo goed mogelijk in balans en vitaal te houden. Welke voeding past hierbij? Informatie over natuurlijke vergeten middelen die elk ziektebeeld kunnen aanpakken. Hoe zorg je ervoor dat er weer voldoende zuurstof is in je cellen. Welke visualisatie technieken zijn werkelijk helend?  Hoe kun je je DNA beïnvloeden en nog veel meer…

Informatie
De Graden/modules 1 tot en met 5 theorie en praktijk zijn niet los te volgen, zij zijn een aaneenschakeling van kennis en oefeningen die ons verder leiden. Je kunt wel de theoriedagen Graad 1-5 volgen, dus zonder de praktijkdagen.
In de 5 graden krijg je veel achtergrondinformatie, kennis, oefeningen en meditaties aangereikt die je zelf kunt gaan gebruiken. Je kunt de informatie ook gebruiken en delen voor jouw cliënten of de mensen om je heen.
In het najaar van 2015 is mijn nieuwe boek: DE WET van EEN verschenen. Met als subtitel…De geboorte van een tijdperk van Licht. Dit boek geeft veel informatie over allerlei onderwerpen die we in de school diepgaand bespreken.

2018

Bron-Code opleiding            11 Januari (volgeboekt)

Heel jezelf dag                       19 Januari (volgeboekt)

Heel jezelf dag                       20 Januari (volgeboekt)

Graad 5 praktijk                    26-27 Januari   (volgeboekt)

Heel jezelf dag                       2 Februari (volgeboekt)

Heel jezelf dag                       3 Februari (volgeboekt)

Graad 4 theorie                     5 Februari (volgeboekt)

Schakelwoorden                    9 Februari (volgeboekt)

Graad 4 theorie                     23-24 Februari (volgeboekt)

Graad 3 Theorie                    2-3 Maart (volgeboekt)

Heel jezelf                               9 Maart (volgeboekt)

Graad 1 praktijk                     16-17 Maart

Heel Jezelf                               20 Maart

Graad 1 praktijk                     23-24 Maart

Graad 5 praktijk                     7 April (volgeboekt)

Graad 4 praktijk                     9 April (volgeboekt)

Schakelwoorden                    13 April

Graad 5 praktijk                      14 April (volgeboekt)

Graad 4 praktijk                     20-21 April (volgeboekt)

Graad 4 praktijk                     27-28 April (volgeboekt)

Graad 2 theorie                     11-12 Mei

Ibiza reis 19-26 Mei (volgeboekt)

Ibiza reis 31 Mei-7 Juni (volgeboekt)

Graad 5 praktijk                      15 Juni (volgeboekt)

Graad 5 theorie                      18 Juni (volgeboekt)

Graad 5 theorie                       22-23 Juni (volgeboekt)

Graad 2 praktijk                       7 Juli

Graad 2 praktijk                       14 Juli

16 Juli – 31 Augustus       sabbatical/ontwikkelingsperiode Eco-Codes/vakantie

Graad 5 praktijk                       1 September (volgeboekt)

Graad 5 Theorie                       3 september (volgeboekt)

Graad 4 theorie                        8 September (volgeboekt)

Schakelwoorden                      11 September

Studiedag Heel Jezelf               14 September (volgeboekt)

Graad 5 praktijk                       15 September (volgeboekt)

Bron-Code opleiding (2de dag) 17 September

Graad 5 praktijk                       19 September (volgeboekt)

Graad 2 theorie                        22 September (volgeboekt)

Marokkoreis                              29 September – 6 Oktober (volgeboekt)

Marokkoreis                               6 -13 Oktober (volgeboekt)

Bron-Code opleiding                 19 Oktober (volgeboekt)

Schakelwoorden                        26 Oktober

Schakelwoorden                        27 Oktober (volgeboekt)

Graad 5 praktijk                         29 Oktober (volgeboekt)

Stoelkundedag                          1 November

Schakelwoorden                        2 November

Graad 4 praktijk                         10 November (volgeboekt)

Heel Jezelf dag                            14 November

Graad 2 praktijk                         17 November (volgeboekt)

Graad 5 praktijk                          1 December (volgeboekt)

Graad 3 Theorie                          8 December (volgeboekt)

2019

Graad 5 praktijk                           7 Januari (volgeboekt)

Graad 5 praktijk                           12 Januari (volgeboekt)

Graad 3 praktijk                           19 Januari (volgeboekt)

Graad 3 praktijk                           26 Januari (volgeboekt)

Meer data volgen

We werken in de theoriedagen in groepsvorm, ongeveer 8 personen.
Praktijkdagen zijn kleinere groepen, 4-5 personen.

Overnachting in een hotel is mogelijk in de buurt.

Bij afzegging tot twee weken voor aanvangsdatum wordt het complete bedrag terug gestort.

Bij afzegging na deze tijd niet.

Bij ziekte wordt in overleg andere datum aangeboden.

Voor meer informatie kun je mailen naar

info@moniquetimmers.nl